RurArtMap 2021
V letošním roce vydáváme tištěnou mapu již podesáté! Mapa sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra, kde se před létem otřepává z vynucené izolace. Opět vás zveme k putování po zarostlých cestách za uměním, které se usídlilo ve mlýnech, na farách, hřbitovech, na loukách a v lesích, ve skanzenech, v lázních, na farmách, v továrnách, v kostelích, na nádražích, v zaniklých obcích, na pastvinách, v garážích, v autobusových zastávkách či v silech. Jako přílohu jsme zvolili architektonické a krajinářské projekty související s vodou: najdete zde přehradní nádrže, zaplavené obce, vodní elektrárny, obnovené mokřady, lázně, koupaliště i několik vodou nasáklých uměleckých děl. Na mapě je barvami vyznačený úhrn srážek za posledních 10 let.
RurArtMap 2020
Zveme k putování milovníky blátivých i suchých, letos koronavirem zasažených, trnitých a klikatých cest za uměním. Mapa uměleckých a ekologických iniciativ opět sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra. Do českého geografického prostoru (s vybranými kulturními iniciativami na Slovensku) již podeváté zakresluje rozmanité aktivity na venkově působících institucí, spolků i jednotlivců. Zdánlivé okraje často ukrývají pozoruhodné nálezy v podobě oživených věží, kostelů, hřbitovů, kravínů, kapliček, skalních obydlí, zastávek, elektráren či školek. Letos přicházíme s tematickou přílohou, která se věnuje stezkám a cestám tradičním a historickým, ale také nekonvenčnímu procházení krajinou s výraznou symbolikou či uměleckým zaměřením. Sběr rozličných cest, tras a stezek nadále probíhá a bude rozšířen na interaktivní mapě na našem webu. Pokud budete mít tip na stezku ve vašem okolí, prosím pošlete ho na: info@yo-yo-yo.org.
RurArtMap 2019
Opět zveme k putování milovníky blátivých, ale čím dál více spíš vyschlých, trnitých a klikatých cest za uměním. Mapa uměleckých a ekologických iniciativ sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra. Do česko-slovenského geografického prostorou již poosmé zakresluje rozmanité aktivity na venkově působících institucí, spolků i jednotlivcu. Zdánlivé okraje často ukrývají pozoruhodné nálezy v podobě oživených věží, kostelů, hřbitovů, kravínů, kapliček, skalních obydlí, elektráren či školek. Tentokrát se s mapou můžete projít alejemi, které vybraly, texty a fotografiemi opatřily naše spolupracovnice ze spolku Arnika. Pozadí mapy zviditelňuje průměrnou intenzitu sucha v květnu 2019. Součástí mapy jsou i iniciativy - laureáti grantu Perpedes nadace Agosto Foundation.