RurArtMap 2019
Opět zveme k putování milovníky blátivých, ale čím dál více spíš vyschlých, trnitých a klikatých cest za uměním. Mapa uměleckých a ekologických iniciativ sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra. Do česko-slovenského geografického prostorou již poosmé zakresluje rozmanité aktivity na venkově působících institucí, spolků i jednotlivcu. Zdánlivé okraje často ukrývají pozoruhodné nálezy v podobě oživených věží, kostelů, hřbitovů, kravínů, kapliček, skalních obydlí, elektráren či školek. Tentokrát se s mapou můžete projít alejemi, které vybraly, texty a fotografiemi opatřily naše spolupracovnice ze spolku Arnika. Pozadí mapy zviditelňuje průměrnou intenzitu sucha v květnu 2019. Součástí mapy jsou i iniciativy - laureáti grantu Perpedes nadace Agosto Foundation.